Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Arbejdsgrupper kom godt fra start

Kick-off møde Middelfarg Marina 27. juni

Realiseringen af marinaplanen kom godt fra start, da de to nye arbejdsgrupper var samlet til Kick-off møde på Middelfart Marina den 27. juni 2017.

Mødet er første skridt i en to-benet proces, hvor to arbejdsgrupper sideløbende skal udvikle forslag til konkrete projekter til hhv. infrastrukturen og de rekreative anlæg i området.

Kommunaldirektør Steen Vinderlev bød velkommen og satte scenen for det arbejde, som grupperne har foran sig. Herunder, at Byrådet ønsker, at de to arbejdsgrupper nu går i gang med at udarbejde konkrete forslag til de projekter/anlæg, der skal til for at gøre Marinaplanen til virkelighed. Ønsket er, at forslagene til projekter/anlæg er klar til at blive behandlet på byrådsmødet i marts 2018, således, at anlægsarbejderne kan ske i løbet af 2018. Målet er at kunne indvie området i oktober 2018. Håbet er dog, at der allerede den kommende vinter kan komme aktiviteter i området for fx vinterbadere.

Trafik og vejchef Uffe Høybye uddybede de to processer og de konkrete rammer for hver af gruppernes arbejde, samt præsenterede arbejdsgruppernes sammensætning. Så blev der lejlighed til spørgsmål - og det benyttede flere af deltagerne sig af. Det blev blandt andet bekræftet, at der er dialog og åbenhed omkring at invitere erhvervsdrivende til investere i området. Der var også lejlighed til at vende nogle bekymringer for, om sejlerne selv skal købe nye standard bådstativer for egen regning. Hertil blev det forklaret, at der bliver kigget på løsninger, hvor stativerne fx indgår, som en del af lejen for en bådplads. De nærmere detaljer om den ordning skal arbejdsgruppen for infrastruktur selv være med til at komme med et oplæg til. Derfor er alle, der har indgivet høringssvar til planen indbudt til at være med til sammen at finde den rigtige løsning. Byrådet har i den forbindelse besluttet, at erhvervsbyggeriet ikke kan sættes i gang før infrastrukturen omkring vinteroplagspladserne er på plads. På den måde er der sikret den nødvendige plads omkring bådene før området disponeres over til andet byggeri.  

Inden grupperne gik hver for sig for at vedtage de respektive arbejdsprocesser, så fik landskabsarkitekt Michael Finke fra Land+ ordet for en kort bemærkning. Han er et nyt ansigt i projektet og vil fungere som proceskonsulent for arbejdsgruppen for rekreative anlæg og har netop stor erfaring med rekreative anlægsprojekter. Uffe Høybye, som har arbejdet med Marinaplanen under hele projektet vil være torvholder i gruppen for infrastruktur.

Efter en kaffe og kage og en god snak i grupperne om forventninger og proces, så blev begge grupperne enige om et mødeforløb hen over efteråret, som kan munde ud i konkrete forslag til Byrådet i det nye år.

Kommunaldirektør Steen Vinderslev takkede for fremmødet og det gode engagement. Og så var der kun at sige på gensyn, når grupperne atter mødes til august for at smøge ærmerne op og finde de rigtige løsninger.

Hvis du vil vide mere om kick-off mødet og arbejdsgruppernes arbejde, så læs med her: