Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Brugere og borgere med i maskinrummet på ny masterplan for Middelfart Marina

Ny masterplan for Middelfart Marina 

Middelfart Byråd vedtog mandag den 8. maj 2017 en ny udviklingsplan for Middelfart Marina. Nu har brugerne og borgerne været med i maskinrummet og sat deres præg på realiseringen. Resultatet er en 46 siders masterplan med løsninger, der tilgodeser både foreninger, sejlere, erhverv og gæster i området. Planen blev taget godt imod på mandagens temamøde i byrådet.

Hvor langt skal der være mellem bådene på en vinteropbevaringsplads? Hvilke stativ- og kranløsninger bruger andre marinaer? Og hvad er det bedste? Kan en mole være et undervisningslokale og kan vi hæve en bådebro, så kajakroerne kan sejle under og komme sikkert til havs og retur? Det er alt sammen spørgsmål, som to arbejdsgrupper har brugt mere end et halvt år på at finde holdbare løsninger på. Løsninger, som blev præsenteret for Middelfart Byråd mandag aften på et temamøde:
 
- I Middelfart Byråd arbejder vi ambitiøst for at skabe en større og tidligere involvering af borgerne i de politiske beslutninger. Derfor var det en stor fornøjelse at få præsenteret Masterplanen for Middelfart Marina i går og drøfte den med nogle af dem, der har bidraget til den. De har uden tvivl været med til at løfte kvaliteten. Det engagement og den viden, der er lagt i projektet fra arbejdsgruppernes side, kommer nu os alle sammen til gode. Tak for det!, udtaler borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.
 
En af de arbejdsgruppe deltagere, som var med til at præsentere planen for byrådet var Anders Pedersen, der har sin båd i marinaen:
- Den overordnede Marinaplan indeholdt flere elementer, som mange af os sejlere/fastliggere i Middelfart Marina var yderst skeptiske overfor. Jeg valgte derfor at engagere mig i processen bl.a. ved udformning af høringssvar og underskriftsindsamling. Det har derfor været meget positivt at opleve, at kommunen efterfølgende har involveret os brugere i den detaljerede udformning af masterplanen for marinaen. Det færdige resultat af processen er et kompromis mellem alle de mange behov, der skulle tilgodeses indenfor de fastsatte rammer, og jeg synes kompromisset er overraskende godt og de vigtigste af sejlernes behov er det faktisk lykkedes at imødekomme.
 
Hele kommunens marina
Masterplanen for Middelfart Marina indeholder en etapeplan for en række delprojekter, der appellerer til alle kommunens nuværende og kommende brugere og gæster. Byrådet skal tage endelig beslutning om rækkefølgen og økonomien i realiseringen på byrådsmødet til maj. Der er foreløbigt sat 15 mio. kroner af til "de første skridt", herunder ny stativordning for bådejere, som er en forudsætning for at få plads til planens øvrige projekter.
 
De mange projekter er bl.a. nyt slæbested og servicekaj til sejlerne, udbygningsmuligheder for foreninger og erhverv, lege- og picnicområder, en eventeng til koncerter og arrangementer, et marint formidlingshus med vinterbadefaciliteter og havnebad, en bredere strand og ny badebro, nye stier og beplantning og en siddetrappe med strandhuse på molen, som kan bruges til undervisning af skolebørn, madpakkehus for dagplejere og institutioner og opbevaring af naturvejledernes udstyr.
 
Se Masterplanen for Middelfart Marina (e-publikation) (åbner nyt vindue)
 
Bruger- og borgerinddragelse
Byrådet havde med marinaplanen og lokalplanen for området ønsket en sideløbende proces for inddragelse af dem, som havde vist interesse for projektet bl.a. brugerne af marinaen. En opgave som trafik- og vejchef Uffe Høybye fik ansvaret for at løse:
 
"Det er altid en balancegang at udvikle med respekt for det eksisterende. Vi vidste, at mange ville være begejstrede for alt det nye, men også at mange af marinaens nuværende brugere var bekymrede for fx en stativordning. Her har den inddragende proces med arbejdsgrupperne været helt rigtig. Der har været tid til at lytte og snakke, og tid til at besøge andre marinaer for at se, hvad de har gjort af gode erfaringer. På den måde har vi i fælleskab fundet de rigtige løsninger. Det er helt klart en spændende måde at arbejde på, som uden tvivl gør det endelige resultat meget bedre."
 
Trafik- og vejchef Uffe Høybye fortsætter processen med at inddrage brugerne på marinaen, når projekterne går i gang. Så interessenterne kan se frem til at modtage endnu en invitation til at deltage i realiseringen af delprojekterne, hvis de har lyst.
 
En arbejdsform, som Anders Pedersen fra arbejdsgruppen for infrastruktur er glad for:
- Selvom processen har været lang og sej, har den været det hele værd, når arbejdet bærer frugt. Jeg kan derfor kun opfordre kommunen til også i fremtiden at inddrage borgerne i lignende sager, ligesom jeg også vil opfordre mine medborgerne til at benytte muligheden for at involvere sig i de sager, der er væsentlige for den enkelte - det betaler sig.
 
Den inddragende proces har været understøttet af en åben kommunikation om arbejdsgruppernes arbejde. Alle interesserede har derfor kunnet følge med i arbejdet på: https://marinaplan.middelfart.dk/
 
Om Signaturindsatsen Middelfart Marina - hele kommunens marina
Signaturindsatsen Middelfart Marina er næste skridt i byrådets vision - "Broerne begynder her". Byrådet har ønsket at udvikle Middelfart Marina sammen med nuværende og kommende brugere til at blive hele kommunens marina og gøre området mere attraktivt og alsidigt. Målet er, at området udvikles til et stærkt aktiv for turisme, erhverv og events, samtidig med, at marinaens brugere og kommunens borgere får en mere attraktiv marina. Gennem lokalplanlægning for området er derfor nu åbnet for nye muligheder for byggeri og aktiviteter i respekt for det eksisterende havnemiljø.
 
Der er i 2016, 2017, 2018 afsat 15 mio. kr. til indsatsen. De 15 mio. kr. er fordelt på 1 mio. kr. i 2016, 6 mio. kr. i 2017 og 9 mio. kr. i 2018.
 
Middelfart Marina er i dag et attraktivt turistmål for gæstesejlere fra hele verden. Marinaen huser udover bl.a. havnekontor, sejlsportsklubber, restaurant, pizzaria/kiosk - også Match Racing Denmark, som trækker sejlsportsevents i verdensklasse til området.

Kontaktinformation
Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen. Tlf.: 2528 4142
Trafik og vejchef Uffe Høybye. Tlf.: 8888 4890