Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Plan for Middelfart Marina realiseres sammen med brugerne

Middelfart Byråd vedtog mandag den 8. maj 2017 en ny udviklingsplan for Middelfart Marina. Nu starter realiseringen af planen i samarbejde med brugerne af området.

Et enigt byråd vedtog mandag den 8. maj 'Marinaplan Middelfart' - en 24 sider lang udviklingsplan for området omkring Middelfart Marina lavet i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for brugere af marinaen, kommunen og konsulentfirmaet Rambøll. Marinaplanen er en overordnet masterplan, som skal udvikle det rekreative potentiale for området og skabe bedre rammer for forenings og erhvervslivet. Målet er at gøre Middelfart Marina til et stærkt aktiv for turisme, erhverv og events, samtidig med, at marinaens brugere og kommunens borgere får en mere attraktiv marina. Borgmester Steen Dahlstrøm fortæller:

"Middelfart Marinaplan udstikker en ambitiøs retning for hele kommunens marina. Vi har en marina fyldt med smukke steder og dem peger planen på, hvordan vi får endnu større glæde af. Samtidigt skaber vi rigtig gode udviklingsmuligheder for havnemiljø og sejlerliv."

Sammen med planen vedtog Byrådet en sideløbende proces for inddragelse af dem, som har vist interesse for projektet bl.a. brugerne af marinaen.

"Det er altid en balancegang at udvikle med respekt for det eksisterende, men takket være de mange input fra de 24 høringssvar og fra de 200 deltagere som mødte op på borgermødet, så synes jeg, vi er godt på vej. Vi har en god tradition for at udvikle vores kommune i fælleskab med borgere og samarbejdspartnere - det samarbejde glæder jeg mig til at fortsætte omkring udviklingen af Middelfart Marina."

Trafik og vejchef Uffe Høybye fortsætter processen med at inddrage brugerne på havnen bl.a. gennem det lokale brugerråd og med direkte kontakt til de brugere, som har vist særligt interesse for projektet. Interessenterne kan se frem til at modtage en invitation til at deltage i de to konkrete arbejdsgrupper for udvikling af hhv. infrastrukturen og de rekreative områder.

I arbejdstøjet inden sommerferien
Arbejdsgruppen for infrastruktur vil blive inviteret til det første arbejdsgruppemøde allerede inden sommerferien. Trafik og Vejchef Uffe Høybye glæder sig til samarbejdet og fortæller:

"Deltagerne i arbejdsgrupperne bliver centrale medspillere i af få lavet et konkret oplæg til Byrådet på, hvilke projekter i planen, som vi skal realisere. Et oplæg, som skal kunne præsenteres i marts 2018".

Gruppen om infrastruktur har en vigtig opgave med at finde en god løsning for vinteroplagspladserne:

"Vi skal sammen med brugerne på marinaen finde en løsning, som på en og samme tid tilgodeser brugernes behov for plads omkring båden, masteopbevaring, isætning og optagning af båden osv. og samtidig frigør plads nok til at de øvrige projekter i planen kan gennemføres."

Arbejdsgruppen for infrastruktur skal bl.a. se på erfaringer fra andre marinaer med alternative vinteropbevaringsløsninger.

Også arbejdsgruppen for de rekreative områder får masser af spændende projekter at bidrage til. Gruppen får bl.a. til opgave at sørge for, at der allerede til vinter kommer midlertidige vinterbadefaciliteter op på havnen. Dertil kommer mulighed for et nyt havnebad med udspring, udbygning af stranden og opholdssteder på molen, legepladser og motionsredskaber på de rekreative områder ud for caféen og restauranten og meget mere.

26. juni 2017 sendes ny lokalplan i høring for området, som forventes godkendt til november i år. Indvielsen er planlagt til oktober 2018.

Om Middelfart Marinaplan - hele kommunens marina
Middelfart Marinaplan er næste skridt i byrådets vision - "Broerne begynder her". Byrådet har ønsket at udvikle Middelfart Marina sammen med nuværende og kommende brugere til at blive hele kommunens marina og gøre området mere attraktivt og alsidigt. Så det udvikles til et stærkt aktiv for turisme, erhverv og events, samtidig med, at marinaens brugere og kommunens borgere får en mere attraktiv marina. Gennem lokalplanlægning for området skal der gives nye muligheder for byggeri og aktiviteter i respekt for det eksisterende havnemiljø.

Der er i 2016, 2017, 2018 afsat 15 mio. kr. til indsatsen. De 15 mio. kr. er fordelt på 1 mio. kr. i 2016, 6 mio. kr. i 2017 og 9 mio. kr. i 2018.

Middelfart Marina er i dag et attraktivt turistmål for gæstesejlere fra hele verden. Marinaen huser udover bl.a. havnekontor, sejlsportsklubber, restaurant, pizzaria/kiosk - også Match Racing Denmark, som trækker sejlsportsevents i verdensklasse til området.