Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Plan på vej for Middelfart Marina

Forside Marinaplan Middelfart

Flere års arbejde med at klarlægge ønsker og visioner for udviklingen af Middelfart Marina kulminerer nu i en kommende marinaplan udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Rambøll. Middelfart Marinas nye helhedsplan skal sikre udviklingen af erhverv, rekreative områder og foreningsliv med stor respekt for det eksisterende havnemiljø. Det var der bred enighed om på den første af tre workshops afholdt på marinaen torsdag eftermiddag.

Repræsentanter for Middelfart Marinas mange interessenter var torsdag den 18. august samlet i Match Racing Denmarks lokaler for at diskutere udfordringer og muligheder i udviklingen af hele kommunens marina.
Der blev udvekslet ideer, drømme, bekymringer og konkrete ønsker. Trafik og Vejchef Uffe Høybye fortæller:

- Deltagerne var enige om, at understøtte og udbygge erhvervet, og at udvikle de rekreative kvaliteter i området, så de i højere grad inviterer til oplevelser - også i vinterhalvåret. Der var også enighed om at sætte et højt ambitionsniveau for arkitekturen og kvaliteten af faciliteterne - og samtidigt bevare respekten for det eksisterende hyggelige havnemiljø og de klubhuse, som er ildsjælenes arnested.

Bekymringer om uenighed og modsatrettede interesser blev luftet og skudt til hjørne af den konstruktive dialog. Formand for Middelfart Sejlklub, Søren Trolle, fortalte bl.a., at der er mange gæstesejlere, som allerede er begejstrede for faciliteterne og området i dag, og tilføjede:

- Det er afgørende, at vi får udviklet en marina, som vi alle kan se os selv i mange år ud i fremtiden - med respekt for det eksisterende. Vi er kommet positivt fra start, så nu glæder jeg mig rigtig meget til næste workshop, hvor vi skal være endnu mere konkrete.

 
Det er op til de to konsulenter fra firmaet Rambøll at gå videre med de konkrete input, som kom frem. Projektleder og landskabsarkitekt Charlotte Sams Falkenberg udtaler:

- Middelfart Marina har rigtigt mange kvaliteter, der giver fantastiske muligheder for at videre-udvikle området. Vi har på 1. workshop mødt et stort engagement og har fået mange gode ideer med hjem. Vi vil nu samle alle input og udarbejde 1. udkast til en plan for Middelfart Marina, som vi vil drøfte med byrådet i september og projektgruppen på næste workshop.

Workshoppen er den første af tre, og de skal ses som en fortsættelse af de seneste års indhentning af ønsker, forslag og ideer til udvikling af marinaen. Derfor er formålet at komme grebet dybere med ideerne til en helhedsplan for fremtiden. Planen skal løfte projektet op i helikopterperspektiv og se helheden, samt etablere en tidsrækkefølge for de enkelte projekter og initiativer, som skal ske på̊ marinaen i de kommende år.

FAKTA
Om Middelfart Marina - hele kommunens marina

Middelfart Byråd har igangsat en signaturindsats for Middelfart Marina for at udvikle området til et sted, der bliver et stærkt aktiv for turisme, erhverv og events. Der er i 2016, 2017, 2018 afsat 15 mio. kr. til indsatsen. De 15 mio. kr. er fordelt på 1 mio. kr. i 2015, 6 mio. kr. i 2017 og 9 mio. kr. i 2018. Projektet skal undervejs suppleres med private bidrag samt fonde og puljer, hvis indsatsen skal realiseres i forhold til Byrådets ambition.

Middelfart Marina er i dag et attraktivt turistmål for gæstesejlere fra hele verden. Marinaen huser udover bl.a. havnekontor, sejlsportsklubber, restaurant, pizzaria/kiosk - også Match Racing Denmark, som trækker sejlsportsevents i verdensklasse til området.

Signaturindsatsen skal videreudvikle området og er en central del af Middelfart Byråds vision "Broerne begynder her". Det betyder, at den fremtidige udvikling af marianen - via marinaplanen - vil bidrage til at opfylde de tre mål - "Et godt sted at bo og leve", "Danmarks grønne vækstkommune" og "Fokus på konkrete resultater".

Fokuspunkter for indsatsen:
•    Læring og dannelse i bred forstand
•    Turismeudvikling
•    Erhvervsudvikling
•    Aktiviteter for kommunens borgere
•    Skabe mere liv i marinaen, generelt og i vinterhalvåret i særdeleshed
•    Give hele området et kvalitetsløft

Om processen
Byrådets marinaplan bliver udviklet i tre trin. Arbejdsgruppen, bestående af interessenter til marinaen og repræsentanter fra kommunen, behandler det kommende første udkast til planen i yderligere to workshops hhv. den 21. september og den 10. november. Planen bliver løbende behandlet af Byrådet hhv. 19. oktober og 7. november. Byrådet forventes at godkende den endelige marinaplan den 5. december i år.

Om konsulentfirmet Rambøll
Rambølls afdeling Byudvikling & Landskab tilbyder højt kvalificeret rådgivning inden for byplanlægning og landskabsarkitektur. Byudvikling & Landskab planlægger og projekterer alle områder "udenfor husene", såvel i eksisterende byområder som nye bebyggelser og områder udenfor byerne. Rambøll har udarbejdet adskillige udviklingsplaner og projekter for marinaer, havne og rekreative områder ved kysten, både i Danmark og i udlandet. Heraf kan nævner; Helhedsplan for Kolding Fjordby, Helhedsplan for Livø Havn, Udviklingsplan for Fredericia C, Visionsplan for Tangkrogen og Marselisborg Lystbådehavn, Ålbæk Havn, Badested Svanemøllen, Milford Haven Waterfront (Wales) og Porto Montenegro (Montenegro).